Privacyverklaring

Stal Groenendaal Bunschoten B.V. Stal Groenendaal Bunschoten B.V., gevestigd aan Zevenhuizerstraat 154 3751LD Bunschoten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  


Contactgegevens:

www.stal-groenendaal.nl

Zevenhuizerstraat 154

3751LD Bunschoten

033 456 44 29


De wettelijke vertegenwoordiger van Stal Groenendaal B.V. is tevens de Functionaris Gegevensbescherming van Stal Groenendaal Bunschoten B.V. Hij/zij is te bereiken via info@stal-groenendaal.nl en/of manege@stal-groenendaal.nl 


Persoonsgegevens die wij verwerken

Stal Groenendaal Bunschoten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

•        Voor- en achternaam

•        Geslacht

•        Geboortedatum

•        Geboorteplaats

•        Adresgegevens

•        Telefoonnummer

•        E-mailadres

•        Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

(geldt voor webshop Ruiterhuys Groenendaal en Stal Groenendaa;)

•        Bankrekeningnummer (alleen indien er gebruik wordt gemaakt van een automatische incasso)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Ons bedrijf, onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stalgroenendaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stal Groenendaal Bunschoten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•        Het afhandelen van uw betaling

•        Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

•        U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

•        U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

•        Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming

Stal Groenendaal Bunschoten B.V. neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stal Groenendaal Bunschoten B.V.) tussen zit. Stal Groenendaal Bunschoten B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: HTP Manegeadministratie.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stal Groenendaal Bunschoten B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra u een lidmaatschap, overeenkomst of andere verbintenis heeft met/aan Stal Groenendaal zullen wij uw gegevens veilig in ons systeem bewaren.


Delen van persoonsgegevens met derden

Stal Groenendaal Bunschoten B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en nooit zonder toestemming. Uw privacygegevens zullen nooit gedeeld e/of doorverkocht worden met/aan commerciële organisaties.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stal Groenendaal Bunschoten B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stal Groenendaal Bunschoten B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stalgroenendaal.nl of manege@stal-groenendaal.nl


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stal Groenendaal Bunschoten B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stalgroenendaal.nl


Mocht nu naar aanleiding van deze verklaring nog vragen hebben kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen per e-mail of telefoon. 


Met vriendelijke groeten,

Team Stal Groenendaal