Rijvereniging SRJV-Groenendaal

Vereniging Groenendaal is sinds begin 2010 samen gegaan met de Stichtse rij- en jachtvereniging. De nieuwe benaming is SRJV Groenendaal en heeft ongeveer 200 leden. De vereniging bestaat uit een Paarden-, Pony- en Voltige-afdeling.

Voor meer informatie over de ledenadministratie kunt u contact opnemen met Leen de Snoo

Voorzitter:   Henk Stomphorst
Secr./Penningmeester: Leen de Snoo (lenm.desnoo@hotmail.com)
Wedstrijdsecretariaat: Monique Verhagen (secretariaat@stal-groenendaal.nl)

 Contributie per jaar: € 45,-

Een verenigingslid krijgt voorrang bij wedstrijden georganiseerd door SRJV Groenendaal. Opgave voor deze wedstrijden dienen 10 dagen voor aanvang bij het wedstrijdsecretariaat aanwezig te zijn.

Tevens kan ieder lid van SRJV Groenendaal 10 % korting krijgen bij aankoop van een artikel van Ruiterhuys Groenendaal.

Voor overige informatie betreffende de startpas(sen) e.d. verwijzen wij u naar de site van de KNHS.